Zoznam prihlásených / Entry List

1. PhDr. Ernest Kováč, Asociácia mediátorov Slovenska
2. JUDr. Beáta Swanová, mediátorka, Bratislava
3. JUDr. Magdaléna Drgoňová, mediátorka, notárka, Košice
4. Ing. Soňa Ďurčová, mediátorka, Bratislava
5. PhDr. Denisa Morongová, mediátorka, Zvolen
6. prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., vysokoškolský profesor, Bratislava
7. Mgr. Veronika Navrátilová, Ministerstvo spravedlnosti Česká republika
8. JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., mediátor, vysokoškolský učiteľ, Česká republika
9. doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., mediátorka, vysokoškolská učiteľka, Česká republika
10. JUDr. Zuzana Vašeková, mediátorka, Mediačné centrum Leone & Voise s.r.o., Bratislava
11. Mgr. Jaroslav Brezina,mediátor, Trnava
12. Mgr. Ing. Róbert Mydlo, mediátor, Žilina
13. Mgr. Tibor Mokus, MBA
14. Mgr. Robin Brzobohatý, Úrad pre medzinárodnú právnu ochranu detí, vedúci mediačného programu. Brno
15. Ing. Erika Čipková, mediátorka, Bratislava
16. JUDr. Adriana Bobeková Štepová, mediátorka, Senec
17. Mgr. Gabriela Pintérová, mediátorka, Bratislava
18. Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., vedoucí mediačního centra Brno
19. Mgr. Andrea Benediková, mediátorka, Bratislava
20. doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita Ružomberok
21. JUDr. Antónia Mikulíková, mediátorka, Dojč
22. PhDr. Janka Lipničanová, mediátorka, Ružomberok
23. PhDr. Paulína Nitková
24. Mgr. Miriam Závodná
25. Mgr. Elena Bielická, mediátorka, Prievidza
26. Ing. Katarína Machálková, mediátorka, Trenčín
27. JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., mediátorka, advokátka, Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Křtiny
28. JUDr. Milan Galanda, generálny sekretár, Únia miest Slovenska
29. PhDr. Jana Pružinská, PhD., mediátorka, Bratislava
30. Mag. Vlatka Adler, Family Mediator and Lawyer, Zagreb and Vienna
31. Dr. Peter Adler, Business Mediator, Univ.-Lektor, Inst.f.Zivilprozessrecht, Universität Wien
32. Ing. Adela Kasalová, mediátorka, Trnava
33. dr hab. Agnieszka Lewicka- Zelent, Maria Curie Sklodowska Uniwersity in Lublin in Poland
34. JUDr. Martina Stodolová
35. Mgr. Jozef Bialončík, mediátor, Mediačné centrum Alternatíva Košice
36. Mgr. Tatiana Chanečková, mediátorka, Skalica
37. JUDr. Dagmar Tragalová, mediátorka, Mediačné centrum Poprad
38. JUDr. Jarmila Machová, advokátka, Košice
39. PhDr. Daniel Prítrský, mediátor, Trnava
40. Mgr. Maroš Fekete, sudca, Okresný súd Bratislava III.
41. JUDr. Ivana Gerdová, mediátorka, MEDIAČNÉ CENTRUM KOŠICE, pobočka MC Poprad
42. Mgr. Martina Štulrajterová, mediátorka
43. Mgr. Ildikó Veronika Regendová, mediátorka, Šaľa
44. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., mediátor a rozhodca, Praha
45. Mgr. Martina Paulusová
46. Mgr. Ivana Kořínková, Probační a mediační služba České republiky
47. Ing. Ján Snopko, mediátor, Banská Bystrica
48. JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, konkurzný a reštruktualizačný správca, advokátka, doktorandka, Lučenec
49. PhDr. Silvia Bronišová, VÚDPaP, Bratislava
50. Mgr. Zuzana Naništová, ÚPSVR Námestovo
51. Mgr. Monika Loffayová, ÚPSVR Námestovo
52. Mgr. Gabriela Farská, ÚPSVR Námestovo
53. Mgr. Peter Skurčák, ÚPSVR Námestovo
54. Mgr. Mária Protušová, ÚPSVAR Námestovo
55. JUDr. Renáta Dolanská, mediátorka, Košice
56. Mgr. Ján Králik, LL.M., mediátor, Prievidza
57. Mgr. Eva Račková, PhD., ACC, mediátorka, Nitra
58. PhDr. Marta Verébová, prezidentka SVSOK, Česká republika
59. JUDr. Martina Mižiková, notárka, Košice
60. Mgr. Erika Kišová, Advokátska kancelária JUDr. Andrej Gara, Bratislava
61. Mgr. Jana Fraštacká, Advokátska kancelária JUDr. Andrej Gara, Bratislava
62. Mgr. Nika Alejníková, mediátorka, Piešťany
63. Ing. Eva Gregorcová, ÚPSVR, Námestovo, pracovisko Tvrdošín
64. Mgr. Oľga Čičmanová, ÚPSVR, Námestovo, pracovisko Tvrdošín
65. Mgr. Alena Klokočková, ÚPSVR, Námestovo, pracovisko Tvrdošín
66. Mgr. Martina Gymerská, OZ PERSONA, Bratislava
67. Mgr. Eva Krššáková, OZ PERSONA, Bratislava
68. PhDr. Katarína Kohútiková, mediátorka, Bratislava
69. JUDr. Ing. Natália Horváthová, mediátorka, Trnava
70. PhDr. Erika Tkáčová, mediátorka, Bratislava
71. Ing. Naďa Štefunková
72. Bc. Silvia Suranová, ÚPSVR, Námestovo, pracovisko Tvrdošín
73. JUDr. Michal Žofčák, PhD., ATAVPEX, spol. s r.o.
74. PaedDr. Agnesa Pataiová, PhD., Spojená škola internátna Šahy
75. Mgr. Denisa Papikova 
76. Ing. Július Papík, mediátor Bratislava
77. Mgr. Agnieszka Pytka, Wydzialu Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, Poľsko
78. Ing. Helena Múdra, mediátorka Bratislava
79. Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Pomoc obetiam násilia - poradňa
80. Dr. Erika Magyár, KEMI, Maďarsko
81. Mgr. Silwia Huczuk-Kapluk, Pedagogy Maria Curie - Sklodowska University in Lublin
82. Mgr. Jana Pavlovičová, ÚPSVAR, Pezinok
83. Mgr. Pavol Kocián, mediátor Trnava
84. JUDr. Renata Zmajkovičová, mediátorka, Trnava
85. Mgr. Magdaléna Jackanin, mediátorka, Pezinok
86. Ing. Mgr. František Oravec, PhD., mediátor, Bratislava
87. MUDr. Mária Habarová, Nové Zámky
88. Mgr. Katarína Kurinová, mediátorka, Levice
89. JUDr. Ivana Žilinčíková, advokátka
90. PhDr. Tomáš Morávek, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
91. Mgr. Gamal Morsi, generálny sekretár, Arabsko-Slovenská obchodná komora priemyslu a poľnohospodárstva, Bratislava
92. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vysokoškolský profesor, Univerzita Komenského Bratislava
93. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., prorektor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
94. prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., vysokoškolský profesor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
95. doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD, prodekan, VŠ Danubius generálny riaditeľ RÁDIO LUMEN
96. Mgr. Simona Majerníková, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
97. Mgr. Martina Bošeľová, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
98. PhDr. Monika Katunská, MBA, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko Skalica
99. PhDr. Silvia Dončevová, PhD., UK Bratislava, Katedra pedagogiky a andragogilky
100. PhDr. Jana Porubcová, PhD., Spoločnosť mediátorov Slovenska
101. JUDr. Gabriela Vilímková, advokátka a mediátorka
102. Mgr. Alena Maschkanová, riaditeľka, ZŠ Hamuliakovo
103. PaedDr. PhDr. Parák László, MBA
104. Mgr. Milan Cipciar, mediátor, Banská Bystrica
105. Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka, Akadémia policajného zboru v Bratislave
106. JUDr. Katarína Šimonová, Ministerstvo spravodlivosti SR
107. JUDr. Eva Szárazová, Ministerstvo spravodlivosti SR
108. Mgr. Kinga Petrik
109. prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.,  Úsmev ako dar, Bratislava
110. Mgr. Zuzana Tvrdá, riaditeľka odboru dohľadu nad právnickými osobami, Ministerstvo spravodlivosti SR
111. Dr. h. c. mult. Doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA, LL.M., professor  extraord., prorektor, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie