Záštita / Auspices of conference

Záštitu nad VI. ročníkom medzinárodnej vedeckej konferencie "Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života"  prevzal:

 

        Andrej KISKA, prezident Slovenskej republiky / President Slovak Republic

 

Záštita_prezident_Kiska.pdf (36566)