Stowarzyszenie „ Consesus“  Mediatorów Słowacji

 

ZAPROSZENIE

Praktyka mediacji w różnych obszarach życia społecznego

 

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa
VI. Rok
05-06. 04. 2019
Hotel Sebastián
Modra

 

Cel konferencji:

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni i analiza praktyki mediacji w różnych obszarach życia społecznego. Zapewnić uczestnikom  miejsce na wymianę wiedzy praktycznej i teoretycznej. 

 

Obszary tematyczne konferencji:
- Mediacja w kontekście postępowań sądowych
- Mediacja w kontekście mediacji rodzinnej
- Mediacja w kontekście mediacji szkolnej i wzajemnej
- Mediacja jako metoda pracy urzędów ochrony socjalnej i prawnej
- Mediacja w kontekście biznesowym
- Mediacja w kontekście współpracy transgranicznej
- Mediacja w kontekście innych zawodów
- Mediacja w różnych obszarach życia społecznego
- Mediacja w prawie karnym

 

Miejsce i czas konferencji:
05-ta-06-ty 04. 2019

Hotel Sebastian
Dukelská 4
900 01 Modra
Republika Słowacka
www.hotelsebastian.sk

 

 

Gwarant konferencji naukowej

Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. profesor uniwersytecki

 

Komitet naukowy:

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.,  rektor Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie

Prof. doc. JUDr. Marek Šmíd, PhD., rektor Uniwersytetu w Trnawie, Dr. h. c. mult. Doc. Mgr. PaedDr. ThLic. György Herdics, MBA, LL.M., profesor  extrord., prorektor, Wyższa Szkola Menedżerka w Warszawie

Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. profesor uniwersytecki, Uniwersytet Zdrowia i Opieki Społecznej, św. Albety, Bratysława

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola , Praga

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.przewodniczący Uśmiech jak prezent , Bratysława

doc. JUDr. Markéta Selucká  Ph.D.dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytetu Masaryka, Brno

doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Danubius Sladkoviczovo
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, Kierownik Zakładu, Katolicki Uniwersytet Ruźomberok
doc. PhDr. Lenka Hola, PhD., nauczyciel akademicki, Uniwersytet Palackiego, Olomouc
JUDr. Zdenka Papoušková, PhD., eedziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet Palackiego, Olomouc
JUDr. Tomas Horacek, PhD., nauczyciel akademicki, Uniwersytet Karola w Pradze
JUDr. Nadežda Šebová, dyrektor generalny Sekcji ds. Polityki Społecznej i Rodzinnej. Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych Republiki Słowackiej
Aneta Gibek-Wiśniewska, prezes Zarządu, Institue Mediacji, Opole, Polska
PhDr. Ernest Kovac, przewodniczący stowarzyszenia Mediatorów Słowacji

 

Honorowy gość konferencji:

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, FRCP., Dr.h.c. mult.
rektor Uniwersytet Zdrowia i Opieki Społecznej, św.. Alźbiety, Bratysława

Jürgen Rudolph 
założyciel Cochemská prax

Partnerzy konferencji:
Uniwersytet Komenského Bratyslawa
Liceum Zdrowia i Opieki Społecznej sv. Alžbety Bratislava, Ústav Dr. P. Blahu, Skalica
Wyżsa Szkola Menedżerka w Warszawie
Wydział Prawa, Uniwersytet Karola w Pradze
Wydział Prawa, Uniwersytet Masaryka, Brno
Wydział Prawa, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec
Katedra Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet w Ruźomberku
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Umiejętności Prawniczych, Praga
Europejski Instytut pojednawczej, mediacji i arbitrażu, o.p.s., CHrzciny
Instytut Mediacji, Opole, Polska
Közép Európai Mediácios Intézet, Węgry

 

Partnerzy Konferencji Naukowej:
Kliniczna praca socjalna i interwencja zdrowotna
- Scientific International Expert Magazine (www.clinicalsocialwork.eu)
Społeczno – medyczne SPEKTRUM / Spektrum zdrowia społecznego
- czasopismo naukowe (www.szspetrum.eu)

 


Recenzenci:
Mgr. Katarína Vanková, PhD.
Mgr. Tomáš Horáček, PhD.

Rezultatem konferencji będzie postępowanie recenzowane

 

Język dyskursu:
słowacki, angielski

 

Komitet organizacyjny:
Ing. Soňa Ďurčová
Mgr. Magdaléna Drgoňová
Mgr. Beata Swan
Mgr. Denia Morong
Mgr. Robert Široký
Mgr. Dana Bali
Mgr. Marek Urban
Mgr. Kinga Petrík

 

Szczegółowe informacje o programie konferencji zostaną opublikowane w Internecie:
www.mediacia-ams.com i wysłane bedą wszystkim  uczestnikóm.

 

Kontakt/adres  organizatora:

Asociácia mediátorov Slovenska

Slowackého 5/A

821 04 Bratislava

 

Opłata konferencyjna:
Jeśli zarejestrujesz się na konferencję i zapłacisz do 15.03.2019 opłata konferencyjna jest 60 €
Dla pełnoprawnych członków Stowarzyszenia Mediatorów Słowacja opłata konferencyjna  30, - €
Jeśli zarejestrujesz się na konferencję i zapłacisz po 15 marca 2018 roku, opłata konferencyjna jest 80, - €
Dla pełnoprawnych członków Stowarzyszenia Mediatorów Słowacja opłaty konferencyjnej 50, - €
Opcja rejestracji jest dostępna najpóźniej do 31.03.2019.

Prosimy o przesyłanie wkładu konferencyjnego   najpóźniej do 20.03.2019.

 

Czekamy na spotkanie

 

Komitet organizacyjny

 

ZAPROSZENIE.pdf (204,4 kB)

Szablon.pdf (149,1 kB)


założyciel