Vedecký garant konferencie:

Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
vysokoškolský profesor

 

VEDECKÝ VÝBOR

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor, Univerzita Komenského Bratislava
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita, Trnava
Dr. h. c. mult. Doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA, LL.M., professor  extraord., prorektor, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. vysokoškolský profesor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., dekan, Právnická fakulta, Karlová univerzita, Praha
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda, Úsmev ako dar, Bratislava
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka, Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. JUDr. Markéta Selucká  Ph.D., dekanka, Právnická fakulta, Masaryková univerzita, Brno
doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., prodekan, Fakulta sociálnych štúdií, VŠ Danubius Sládkovičovo
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, vedúca katedry, Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolská učiteľka, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Zdenka Papoušková, dekanka, Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Tomáš Horáček, PhD., vysokoškolský učiteľ, Karlová univerzita, Praha
PhDr. Angela Almašiová PhD., vysokoškolská učiteľka, Katolícka univerzita, Ružomberok
JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka Sekcie: sociálnej a rodinnej politiky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí  rodiny SR
JUDr. Miroslav Gregor, prezident, Notárska komora SR
JUDr. Tomáš Borec, predseda, Slovenská advokátska komora
PhDr. Ernest Kováč, predseda, Asociácia mediátorov Slovenska

Viac tu: https://www.mediacia-ams.com/

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor, Univerzita Komenského Bratislava
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita, Trnava
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka, Akadémia policajného zboru Bratislava
Dr. h. c. mult. Doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA, LL.M., professor  extraord., prorektor, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. vysokoškolský profesor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., dekan, Právnická fakulta, Karlová univerzita, Praha
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda, Úsmev ako dar, Bratislava
doc. JUDr. Markéta Selucká  Ph.D., dekanka, Právnická fakulta, Masaryková univerzita, Brno
doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., prodekan, Fakulta sociálnych štúdií, VŠ Danubius Sládkovičovo
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, vedúca katedry, Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolská učiteľka, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Zdenka Papoušková, dekanka, Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Tomáš Horáček, PhD., vysokoškolský učiteľ, Karlová univerzita, Praha
PhDr. Beáta Áčová, PhD., MBA., LL.M., vysokoškolská učiteľka, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Albety, Bratislava
JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka Sekcie: sociálnej a rodinnej politiky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí  rodiny SR
JUDr. Miroslav Gregor, prezident, Notárska komora SR
JUDr. Tomáš Borec, predseda, Slovenská advokátska komora
PhDr. Ernest Kováč, predseda, Asociácia mediátorov Slovenska