Ubytovanie /Accommodation

Každý účastník si zabezpečuje ubytovanie sám.

Ubytovanie doporučujeme v zariadeniach:

HOTEL SEBASTIAN                         

kontakt:

TEL: +421 33 640 7766

Email:  recepcia@hotelsebastian.sk

WEB:  www.hotelsebastian.sk

 

Penzión Club M.K.M

kontakt:

TEL: +421 33 647 2009+421 33 647 2009

Email: clubmkmmodra@gmail.com

WEB: www.clubmkm.sk

 

 HOTEL MAJOLIKA****

kontakt:

TEL: +421 33 690 8500

Email: recepcia@hotelmajolika.sk

WEB: www.hotelmajolika.sk

 

HOTEL ZOCHOVÁ CHATA****

kontakt:

TEL: +421 33 2633 300

Email: recepcia@hzch.sk 

WEB: www.hotelzochovachata.sk

 

PENZÓN ZITA***

kontakt:

TEL: +421 903 437 284+421 903 437 284

Email: penzionzita@penzionzita.sk

WEB: www.penzionzita.sk