Program konferencie/ Conference programme

 

PRIPRAVUJEME PROGRAM

13.04.2018 (piatok / Friday) KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ / CONFERENCE ROOM 

08:00 - 08:50 hod.: Registrácia účastníkov / Participants registration

09:00 - 09:10 hod.: Slávnostné otvorenie konferencie / Conference ceremonial opening

09:10 - 09:30 hod.: Slávnostné príhovory / Ceremonial speeches

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.: Vývoj mediácie ako metódy a profesie na Slovensku / Evolution of Mediation as a method and profession in Slovakia

doc. PhDr. Lenka Holá, PhD.: Vývoj mediácie ako metódy a profesie v Českej republike / Evolution of Mediation as a method and profession in Czech republic

PhDr. Jana Pružinská, PhD.: Mediácia - metóda alebo profesia / Mediation - Method or profession

PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.: Mediácia ako súčasť profesie probačného a mediačného úradníka / Mediation as part of the probation and mediation officer´s profession

Mgr. Veronika Navrátilová: Mediácia ako profesia v Českej republike / Mediation as profession in Czech republic

JUDr. Tomáš Horáček, PhD.: Několik úvah nad profesionalizací medace v ČR / Some reflections on the professionalization of mediation in the Czech Republic

Mgr. Maroš Fekete: Využitie mediácie v súdnom konaní / The use of Mediation in court proceedings

JUDr. Nadežda Šebová: Mediácia ako metóda v práci úradov sociálnoprávnej ochrany / Mediation as a method in the work of social protection offices

JUDr. Daniela Šikutová: Potenciál a limity spolupráce mediátorov s notármi / The potential and limitations of mediator cooperation with notaries

JUDr. Katarína Šimonová: Stav mediácie ako profesie podnikateľa v Slovenskej republike / Status of Mediation as a profession of entrepreneur in Slovakia

Dr. Erika Magyar, Dr. Diana Szekeres: Mediácia - metóda alebo profesia v Maďarsku / Mediation - Method or profession in Hungary

Dr. Peter Adler: Mediácia - metóda alebo profesia v Rakúsku / Mediation - Method or profession in Austria

Dr. Julia Yakovleva: Mediácia - metóda alebo profesia v Rusku / Mediation - Method or profession in Russia

20:00 hod. Večerný program s muzikou
-----

13.04.2018 (sobota / Saturday)

Konferenčná miestnosť 2  / Conference room 2: (9:00-12:00 hod. )

Workshop: Business mediace / Business mediation

Anotácia: Workshop se zamýšlí nad specifiky business mediace. Zodpovídá na otázky, zda oproti ostatním druhům mediace, zde existují odlišnosti ve vedení mediačního procesu, v roli mediátora nebo v mediačních stylech. Na konkrétních případech ilustruje možnosti využití business mediátorů. 

vedie /leads: Dana Potočková, MA, MDR
Výkonná ředitelka Conflict Management International, s.r.o.

Dana je zapsanou mediátorkou s rozsáhlou zahraniční praxí. Působila jako soudní a business mediátorka v Los Angeles; mediovala případy v Německu, Irsku, Rusku, na Ukrajině či Barbadosu. 
O své bohaté mediační zkušenosti - z více než 1.500 případů – se dělí na svých přednáškách v rámci CMI kurzů, Justiční akademie a Pepperdine University.
Dana se spolupodílela na tvorbě zákona o mediaci ČR. Působí jako předsedkyně zkušební komise pro státní zkoušky mediátora a je autorkou řady publikací, včetně učebnice „Nejlepší je domluvit se“ a „Komentáře zákona o mediaci“.

Jazyk / Language: český / Czech

 

Salónik 1 / Lounge 1:  ( 9:00-12:00 hod.)

Workshop: Využití mediačních technik v Cochemské praxi / Use of mediation techniques in Cochem practice

Anotácia: Mediace již roky není homogenním polem jednotné teorie a paxe. S rozvojem Cochemské praxe se rozvíjejí a vyjasňují vztahy, kompetence i úkoly několika různých profesí, včetně soudců, sociáních pracovníků a mediátorů. Všechny tři zmíněné profese si do jisté míry činí nárok, resp. považují za vhdoné využívat při práci s rodinným systémem mediační techniky nebo postupy mediace. Mediační techniky nalézají v Cochemské praxi své uplatnění ve dvou odlišných, přesto však potenciálně komplementárních rovinách - direktivní a nedirektivní -  jež dobře reflektují rozmanitost mediace a přístupů k ní. Workshop nabídne přehledné rozlišení mediačních přístupů. které lze různými profesemi v odlišných rolích v rámci Cochemské praxe uplatnit, včetně vyjasnění účelu a důsledku jejich použítí. Na praktických ukázkách v mikromodelových situacích nabídnou lektoři účastníkům možnost analyzovat účelnost využití různých mediačních přístupů i technik na různých pozicích v systému pomoci rodinám a nabídnou východiska pro efektivní spolupráci v oblasti mediace.

vedie / leads:
Mgr. Robin Brzobohatý, vedoucí mediačního programu Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., vedoucí mediačního centra Brno 

Jazyk / Language: český / Czech

 

Salónik / Lounge 2:  (9:00-12:00 hod.)

Workshop: Co je mediace? Pristup ; Metoda - Profese ci poslani? 
                  What's mediation? An approach, a method, a profession or a mission?

Anotácia: Workshop nabizi diskusni prostor a spolecne hledani odpovedi, jaka je mediace, jake ma cile, obsah a formu. Ucastnici workshopu budou mit prilezitost sdilet vzajemne sve zkusenosti, nazory a predstavy v interaktivni podobe.

vedie / leads: JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.,

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. je advokátka, mediátorka, lektorka. Doktorát práv v oboru mezinárodní právo získala na PF UK v Praze. Doktorandské absolvovala na VŠE na fakultě mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchodní právo. Je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory a na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR i v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti pro rozhodce spotřebitelských sporů.  Zastávala funkci ředitelky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně a ESI, Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Od roku 2014 je ve funkci předsedkyně správní rady. Několik let žila ve Křtinách. V roce 2015 se vrátila do Prahy, kde obnovila advokátní praxi a v roce 2016 otevřela Advokátní a mediační kancelář Šalamoun & Partners, která nabízí tuzemským i zahraničním klientům poradenské a mediační služby zaměřené na prevenci a přednostně mimosoudní řešení sporů. Lenka Šalamoun (dřívější příjmení Pavlová) má dlouholeté a praktické zkušenosti s vyjednáváním a mediací sporů tuzemských, mezinárodních, obchodních, civilních, rodinných a spotřebitelských.  Aktivně se podílela na přípravě českého zákona o mediaci. Je členkou Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Od roku 2015 vede  v rámci řádové špitální činnosti Poradnu sv. Apolináře ve spolupráci s VFN 1. LF UK na Klinice adiktologie v Praze. Zúčastnila jsem se řady mezinárodních konferencí v EU i v zámoří. Vyučuje a působí jako odborný poradce, lektorka, supervizor a mentor mediačních a komunikačních dovedností ve vztahu k prevenci a řešení sporů.

Jazyk / Language: český / Czech

Salónik / Lounge VIP:  (9:00-12:00 hod.)

Workshop: 

vedie / leads: 

Jazyk / Language: 

 

Sprievodný program:

- kúpa odbornej literatúry (Portal Slovakia)

 

 

 

Zmena programu vyhradená !

JUDr. L.L.M.Šalamoun, Ph.D., SLJ