Partneri a mediálni partneri konferencieUniverzita Komenského Bratislava
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav Dr. P. Blahu, Skalica
Právnická fakulta, Karlová univerzita, Praha
Právnická fakulta, Masarykovej univerzity, Brno
Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
Katedra sociálnej práce, Katolícka univerzita v Ružomberku
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností, Praha
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s., Křtiny
Közép Európai Mediációs Intézet
Ассоциация профессиональных медиаторов Russia /Asociácia profesionálnych mediátorov Rusko
Asociácia rodinných mediátorov Slovenska
Mesto Hurbanovo
Vedecký partner konferencie:

CLINICAL SOCIAL WORK (www.clinicalsocialwork.eu) 


Mediálni partneri

 

RÁDIO REBECA

RÁDIO LUMEN

OPOISTENI.SK