Organizačný výbor

JUDr. Beáta Swanová
PhDr. Robert Široký
JUDr. Dana Baliová 
PhDr. Zuzana Čermáková
PhDr. Soňa Lukáčová
Mgr. Marek Urban
Mgr. Kinga Petrík

Email: konferenciaams@gmail.com