Organizačný výbor

Ing. Soňa Ďurčová
JUDr. Magdaléna Drgoňová
JUDr. Dana Baliová
PhDr. Denisa Morongová
Mgr. Marek Urban
Mgr. Kinga Petrík

Email: konferenciaams@gmail.com