Kontakt

Asociácia mediátorov Slovenska
Slowackého 5/A
821 04 Bratislava

Tel.: +421 905 661 273

E-mail: info@amssk.sk

 

IČO: 31 817 611

DIČ: 2021720118

 

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0011 3749 9003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX