Zoznam prihlásených / Entry List

1. PhDr. Ernest Kováč, Asociácia mediátorov Slovenska
2. JUDr. Beáta Swanová, Asociácia mediátorov Slovenska
3. PhDr. Róbert Široký, Asociácia mediátorov Slovenska
4. prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. Univerzita Komenského Bratislava
5. JUDr. Dana Baliová, mediátorka, Nitra
6. Mgr. Dušana Bieleszová, školská mediátorka
7. JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, mediátorka, Aliancia advokátov, Bratislava
8. JUDr. Renáta Dolanská, mediátorka, Centrum mediácie a probácie, Košice
9.  Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., dekanka, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
10. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita Trnava
11. prof. Jozef Mikloško, PhD., vysokoškolský pedagóg, Úsmev ako dar, Bratislava
12.  prof. PhDr. Michal Oláh PhD., vysokoškolský profesor, VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, Bratislava
13. doc. JUDr. Markéta Selucká, PhD., dekanka, Masaryková univerzita, Brno
14. doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolský pedagóg, Univerzita Palackého Olomouc
15. doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., prodekan, generálny riaditeľ Rádio Lumen
16. JUDr. Ľubomír Hreždovič, predseda, Slovenská advokátska komora, Bratislava
17. JUDr. Karol Kovács, prezident, Notárska komora SR, Bratislava

18. PhDr. Viera Grenčíková, PhD., "VERA" Žilina
19. Mgr. Jaroslav Brezina, mediátor, Trnava
20. Mgr. Ildikó Basternáková, Hurbanovo
21. Mgr. Katarína Valachová, Hurbanovo
22. JUDr. Adriana Bobeková Štepová, advokátka, mediátorka, Senec
23. Mgr. Gabriela Pintérová, mediátorka, Bratislava
24. Mgr. Ľubica Neštepná, Bratislava
25. Mgr. Veronika Navrátilová, Ministerstvo spravedlnosti ČR
26. JUDr. Vladimír Lysičan, právnik, Bratislava
27. PaedDr. Mária Míznerová, Malacky
28. Mgr. Denisa Fábryová, Malacky
29. Mgr. Iveta Čepková, Malacky
30. Mgr. Eva Rozborilová, Malacky
31. Mgr. Jana Lopatková, mediátorka, Bratislava
32. JUDr. Martin Svatoš, PhD., Právnická fakulta. Karlová univerzita Praha
33. Mgr. Jozef Bialončík, mediátor, Centrum mediácie a probácie Prešov
34. JUDr. Michal Žofčák, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
35. PaedDr. Mária Čačková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice
36. Mgr. Kristína Liberčanová, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
37. PhDr. Andrea Gábrišová, mediátorka, Martin
38. Mgr. Jana Burianová, Probační a mediační služba Praha
39. Mgr. Libuša Kanov,  Österreichischer Verband für Mediation
40. Mgr. Aleš Bednařík, Bratislava
41. Ing. David Gruber, GRUBER TDP, Ostrava
42. Mgr. Milan Cipciar, Perfect Legal Slovakia -  Mgr. Milan Cipciar, Slovenská Lupča 

43. JUDr. Magdaléna Drgoňová, notárka, mediátorka, Košice
44. JUDr. Miriam Imrich Beznoščáková, PhD., Vzdelávacia komisia, Notárska komora SR
45. Mgr. Kinga Petrík, Kysucké Nové Mesto
46. Mgr. Andrea Markovičová, mediátorka, MC Poprad
47. PhDr. Denisa Morongová, mediátorka, Zvolen
48. PhDr. Jana Pružinská, PhD., Univerzita Komenského Bratislava
49. Mgr. Vladimír Hambálek, Coachingplus, Bratislava
50. Mgr. Martin Butko, generálny riaditeľ sekcie, Sekcia dohľadu, Ministerstvo spravodlivosti SR
51. JUDr. Katarína Šimonová, referent odboru dohľadu nad právnickymi profesiami, Ministerstvo sprvodlivosti SR
52. Ing. Ľudmila Kissová, mediátorka, PSIOPH, n.o., Piešťany
53. JUDr. Dagmar Tragalová, mediátorka, Mediačné centrum Poprad
54. PhDr. Ivan Rác, PhD., Úrad splmocnenca vlády SR pre rómske komunity.
55. Bc. Samuel Mencák
56. PhDr. Jana Porubcová, PhD., Spoločnosť mediátorov Slovenska
57. Ing. Marián Mikolášik
58. Ing. Michal Mráz, mediátor, Limbach
59. PhDr. Daniel Prítrský, mediátor, Trnava
60. Ing. Ester Kolníková, Spoločnosť mediátorov Slovenska, Trnava
61. Mgr. Lubomír Jedlička, Spoločnosť mediátorov Slovenska, Trnava
62. Mgr. Svetlana Poliková, SPoločnosť mediátorov Slovenska, Trnava
63. Ing. Bronislava Švehláková, ARMS, Bratislava
64. JUDr. Zuzana Reguli, mediátorka, Chorvátský Grob
65. Dr. Erika Magyar, KEMI, Magyarország
66. Dr. Diána Szekeres, KEMI, Magyarország
67. JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., L.L.M., SLJ, ESI, o.p.s., Křtiny
68. JUDr. Eva Vaňková, ESI, o.p.s., Křtiny
69. PhDr. Katarína Vanková, PhD., mediátorka, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
70. PaedDr. Janka Chládecká, PhD., Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
71. Mgr. Katarína Písečná, Základná škola Malacky
72. PaedDr. Beáta Kozelová, Štátna školská inšpekcia, Bratislava
73. PhDr. Silvia Bronišová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
74. JUDr. Antónia Mikulíková, mediátorka, Dojč
75. Mgr. Tatiana Chanečková, mediátorka, Kopčany
76. Pavlína Krausová, Univerzita Karlova Praha
77. Mgr. Eva Račková, PhD., mediátorka, Nitra
78. PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska, mediátorka, Bratislava
79. Dr. Robert Bogdzio, advokát, mediátor, Poľsko
80. Mgr. Andrea Benediková, mediátorka, Bratislava
81. PaedDr. Božena Zlatošová, Žilina
82. Mgr. Katarína Dubělčíková, EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Opava
83. Mgr. Alena Peťková, Nitra
84. PhDr. Peter Šikulínec, mediátor, Považská Bystrica
85. Mgr. Michaela Kopalova, zapsaná mediátorka, Libčice nad Vltavou  
86. Nikoleta Ušáková, študentka, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
87.  Bc. Diana Darecká, študentka, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 
88.  Bc. Zita Lopúchovská, študentka, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
89.  Maria Černáková, študentka, Pedagogická fakulta, Trnavskej univerzity
90. Ing. Peter Sámel, Aliancia advokátov, Bratislava
91. JUDr. Milan Galanda, Únia miest Slovenska, Bratislava
92. Dr. Peter Adler, Wien
93. Mag. Vlatka Cikač, Zágreb
94. Mgr. Gabriela Tóthová, Košice
95. JUDr. Danica Bedlovičová, Banská Bystrica
96. Kristína Maceášiková, študentka, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
97. Mgr. Marek Biskupský, právnik, Bratislava
98. PhDr. Jaroslav Čižmárik, mediátor
99. Mgr. Monika Vojtíková, mediátorka
100. Ing. Terézia Machalcová, MPH, Slovenské združenie ochrany práv pacientov a spotrebiteľov
101. Mgr. Yvetta Šuleková
102. Miroslav Valach, študent, Spojená škola Nižná
103. Filip Buček, študent, Spojená škola Nižná
104. Beáta Romaňaková, študentka, Spojená škola Nižná
105. Róberta Kormanová, študentka, Spojená škola Nižná
106. Doctor Professor Fernanda Maria Dias de Araújo Lima, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
107. Maria Luiza de Araújo Lima Rezende, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
108. Maria Flavia de Freitas Ferreira, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
109. Renata Dias de Araújo Lima, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
110. Patricia Jussara Moreira Lourenço, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
111. Ana Paula Sangiorgi Magalhães Salgado, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
112. Pedro Magalhães Salgado, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
113. Luciana Cequeira Massote Britto, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
114. Emerson Gonçalves dos Santos, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
115. Cassiana Luiza Eliseu dos Santos, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
116. Berenice Neide Brandão Andrade, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
117. Jesu de Freitas Andrade, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
118. Juliana Fagundes Candido, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
119. Raquel de Oliveira Souza Santiago, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
120. Daniel Januzzi, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
121. JUDr. Aurita Trojčáková
122. Adriano Januzzi, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
123.Vania Maria Vaz Leite Pinto, National Foundation of Mediation of Conflicts, Brazília
124. Mgr. Oľga Mikulová, Technická univerzita Zvolen
125. Ing. Marián Mikolášik
126. Ing. Jarmila Hajnali
127. Ing. Jozefa Danová, mediátorka, Nitra
128. Andrea Bohucká
129. Ing. Helena Múdra

130. Dr. Jany János