Záštita / Auspices of conference

Záštitu nad IV. ročníkom medzinárodnej vedeckej konferencie "SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII"  prevzali:

 

Doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.,  predseda vlády Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo školstva, vedy, výkumu a športu SR

Ing. Ivan Štefanec, PhD., MBA., Európsky parlament

Lucia Ďuriš Nicholsonová, podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislavský samosprávny kraj

 

 

      Auspices of con

Prime Minister of the Slovak Republic, Mr. Robert Fico 

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

Ministry of  Education, science, research and sport of the Slovak Republic

Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD., European Parlamient

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Parliamentary vice-chair of the National Concil of the Slovak Repubulic

Bratislava Self-Governing Region