Program konferencie/ Conference programme

07.04.2017 (piatok / Friday) KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ / CONFERENCE ROOM 1 – plenárne rokovanie:

08:00 - 08:50 hod.: Registrácia účastníkov / Participants registration

09:00 - 09:10 hod.: Slávnostné otvorenie konferencie / Conference ceremonial opening

09:10 - 09:30 hod.: Slávnostné príhovory / Ceremonial speeches

09:30 - 10:00 hod.: Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., Paradigmy vzdelávacieho programu / Education programme paradigms

10:00 - 10:20 hod.:  Mgr. Aleš Bednařík, Peer mediačné programy ako príklad kompetenčného učenia v školách / Peer mediation programs as an example of teaching competencies in schools 

10:20 - 10:35 hod.: JUDr. Martin Svatoš, PhD.Nejefektivnější způsoby tréninku mediace: Proč (ne)fungují? / Three most efficient ways of mediation training:  Why do they (not) work? 

10:35 - 10:50 hod.: DISKUSIA / Discussion

10:50 - 11:10 hod.:  PRESTÁVKA / PAUSE

11:10 - 11:25 hod.:  JUDr. Lenka Šalamoun, PhD., L.L.M., Josefské sympozium - medigenerační dialog jako škola hrou / The Josephs´sympozium as the Intergenerational Dialogue and a School throuth playing

11:25 - 12:15 hod.: Prof. Berenice Neide Brandão Andrade, The humanization in the process of capacitation in mediation

12:15 - 12:25 hod.: DISKUSIA / Discussion

12:25 - 13:35 hod.: OBED / LUNCH

13:35 - 13:45 hod.: SPOLOČNÉ FOTOGRAFOVANIE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE / Common photoshooting of conference participants

13:50 - 14:15 hod.: Fernanda Lima; Mária Luiza de Araújo Lima Rezende; Pedro Magalhães Salgado, Konštruktivistická mediácia / Constructive Mediation

14:15 - 14:30 hod.: Ing. David Gruber, Mediator a vzdělavávaní se podle psychovzorců / Mediator and his education by psychoformulas

14:30 - 14:40 hod.: JUDr. Eva Vaňková, Možnosti dialogu anebo o kolaboratívním přístupu nejen ve vzdělávání / Possibilities of Dialogue - Collaborative not only at the Education

14:40 - 14:50 hod.: JUDr. Dana Baliová, Životné zručnosti a celoživotné pravidlá vysokoefektívného učenia vo vzdelávaní mediátorov / Life skills and rules in mediators´education

14:50 - 15:00 hod.: Mgr. Vladimír Hambálek, Vnútorná práca a koncept sebapodpory mediátora vo vysoko konfliktných situáciach / Inner work and concept of self - supportin situations with high level conflict

15:00 - 15:10 hod.: JUDr. Beata Swanová, Klinické vzdelávanie v oblasti mediácie / Clinical Education on Mediation

15:10 - 15:35 hod.: Dr. Diana Szekeres, PhD., Predstavenie disciplíny mediácie do osnov práva v ekonomickej oblasti vyššieho vzdelávania / Introducing the discipline of mediation into the curriculum of law in economic higher education

15:30 - 15:40 hod.: DISKUSIA / Discussion

15:40 - 16:00 hod.: PRESTÁVKA / PAUSE

16:00 - 16:25 hod.: Renata Dias de Araújo Lima; Maria Flávia de Freitas Ferreira; Fernanda Lima, Aplikácia konštruktívnej mediácie v rodinných konfliktoch / The aplication of Constructive Mediation on Family conflicts

16:25 - 16:35 hod.: PhDr. Jana Pružinská, PhD., Neutralita, nestrannosť: nejasné princípy v mediácii? / Neutrality, impartiality: confusing mediation principles?

16:35 - 16:45 hod.: JUDr. Dagmar Tragalová, Potreba špecializácie v mediácii ako odbornej činnosti / The needs of specialization as profesional activity

16:45 - 17:05 hod.: Mag. Dr. Peter Adler, E- learning v mediácii / E-learning for Mediation

17:05 - 17:25 hod.: Dr. Erika Magyar, Úloha KEMI v ďalšom vzdelávaní mediátorov - budúcnosť, ciele, kvalita / The aim of the Central European Medittion Institute in the further training of the Hungarian mediators - Future, Goals and Quality

17:25 - 17:40 hod.: DISKUSIA / Discussion

17:40 - 17:45 hod.: Oficiálne ukončenie konferencie / The official closing of the conference
 
 
  07.04.2017 (piatok / Friday) KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ / CONFERENCE ROOM 2
 

13:50 - 14:30 hod. Doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., Možnosti zavedení vrstevnické mediace na české školy / Options of introduction peer mediation at Czech schools

14:15 - 14:30 hod. Mgr. Libuša Kanov, Školská a rovesnícka mediácia v Rakúsku. Vzdelávanie a certifikácia rovesníckych mediátorov a koučov / Scholl and peer - mediation in Austria. Training and certification for peer mediatiors and coaches

14:30 - 14:40 hod.: Mgr. Dušana Bieleszová, Rôzné možnosti využitia rovesníckej mediácie v školách / Different options of peer mediation using in schools 

14:40 - 14:55 hod.: Vstup rovesníckych mediátorov z Nižnej / Login peer mediators from Nižnej

14:55 - 15:05 hod.:  PaedDr. Mária Čačková, Novodobé potreby detí a mediácia / New Childrenś Needs and Mediation

15:05 - 15:20 hod.: Mgr. Kristína Liberčanová, PhD., Aspekty vysokoškolskej edukácie o mediácii prostredníctvom peer dobrovoľníkov / Aspects of higher education in mediation through peer volunteering

14:55 - 15:05 hod.:  Ing. Soňa Ďurčová, Význam praktického mediačného vzdelávania na stredných školách / Importance of practical mediation training in high schols ( secondary schools)

15:30 - 15:40 hod. DISKUSIA / Discussion

15:40 - 16:00 hod. PRESTÁVKA / PAUSE

16:00 - 16:10 hod.: PhDr. Denisa Morongová, Priestor pre mediátora v znakovej reči /  The mediator in sign language

16:10 - 16:20 hod.:  PhDr. Katarína Vanková, PhD., Vzdelávanie mediátorov v civilnom práve v oblasti diskriminácie a rovnakého zaobchádzania / Education mediator in civil law on discrimination and equal treatment

16:20 - 16:30 hod.: Mgr. Jana Burianová, Vzdelávaní mediatorů v trestní justici v rámci Probační a mediační služby v České republice / Training of Mediators in Penal Justice within the Probation and Mediation Service in the Czech Republic

16:30 - 16:40 hod.: JUDr. Michal Žofčák, Mediácia v trestnom práve - nové trendy vzdelávania / New trends education mediation in criminal law

16:40 - 16:50 hod.: DISKUSIA / Discussion

16:50 - 17:40 hod.: Brazília - kultúra a tradície - videoprojekcia / Brazil - culture and traditions video projection

20:00 hod. VEČERNÝ PROGRAM / Evening program - Posedenie pri cimbálovke

 

08.04.2017 (sobota / Saturday) WORKSHOPY

 

Konferenčná miestnosť 1 / Conference room 1: (9:00-12:00 hod. )

Workshop: The humanization in the process of capacitation in mediation

vedie / leads: Prof. Berenice Neide Brandao Andrade

Jazyk / Language: anglický / English

 

Konferenčná miestnosť 2  / Conference room 2: (9:00-12:00 hod. )

Workshop: KOMUNIKAČNÍ VZORCE A VZTAHOVÉ VAZBY - pro mediátory a každodenní život
                  Communication Models and Relational Connections for Mediators and daily life

vedie /leads: JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., L.L.M.

Jazyk / Language: český / Czech

 

Salónik 1 / Lounge 1:  ( 9:00-12:00 hod.)

Workshop: Mediační supervize: Jak správně trénovat a být trénován.

vedie / leads: JUDr. Martin Svatoš, PhD.

 

Anotácia / annotation: Způsob trénink tréninku, kde bychom se zaměřili na nejčastější chyby lektorů v mediaci, na trénink přípravy simulovaných mediací a pod.

Jazyk / Language: český / Czech

 

Salónik / Lounge 2:  (9:00-12:00 hod.)

Workshop: Mediator - jak NEstudovat, avšak nastudovat - a jiné studijní tipy a triky

                     Mediator - How NOT to Study and though Master - and Other Tips and Tricks

vedie / leads: Ing. David Gruber

Jazyk / Language: český / Czech

 

Salónik / Lounge VIP:  (9:00-12:00 hod.)

Workshop: Interaktívne vzdelávanie - skupinová dynamika a sociálne učenie /  Interactive education - group dynamicsand social learning

vedie / leads: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Jazyk / Language: Slovenský / Slovak

 

Sprievodný program:

- kúpa odbornej literatúry od Davida Grubera aj s podpisom autora

- kúpa odbornej literatúry (Portal Slovakia)

 

 

 

Zmena programu vyhradená !

JUDr. L.L.M.Šalamoun, Ph.D., SLJ