Partneri a mediálni partneri konferencieUniverzita Komenského Bratislava
Paneurópska Vysoká škola, Bratislava
Štátna školská inšpekcia
Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky
Právnická fakulta, Karlová univerzita, Praha
Právnická fakulta, Masarykovej univerzity, Brno
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností, Praha
Mesto Hurbanovo
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s., Křtiny
Centrum mediácie a probácie, Košice
THE NATIONAL FOUDATION FOR MEDIATION OF SOCIAL CONFLICT - FNMC, Brazília
Közép Európai Mediációs Intézet
alianciaadvokátov


 


Mediálni partneri

NAJPRÁVO.SK

RÁDIO REBECA

RÁDIO LUMEN

OPOISTENI.SK