Organizačný výbor

JUDr. Beáta Swanová 

PhDr. Robert Široký 

JUDr. Gerta Flassíková Sámelová 

Mgr. Dušana Bieleszová

JUDr. Dana Baliová 

Mgr. Kinga Petrík

Bc. Samuel Mencák 

Olinka Brynko 

 

Email: konferenciaams@gmail.com